6,728 total views, 22 views today

ข่าวสาร

ข่าวสารจากสมาคม EMDR Thailand

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้มีบาดแผลทางใจ

ตารางการอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ที่มีบาดแผลทางใจ 28 – 30 พ.ย.61 ข้อกำหนดการรับทุนอบรมการดูแลผู้มีบาดแผลทางใจ 14,081 total views, 27 views today