4,515 total views, 12 views today

ข่าวสาร

ข่าวสารจากสมาคม EMDR Thailand

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้มีบาดแผลทางใจ

ตารางการอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ที่มีบาดแผลทางใจ 28 – 30 พ.ย.61 ข้อกำหนดการรับทุนอบรมการดูแลผู้มีบาดแผลทางใจ 10,110 total views, 36 views today