ติดต่อเรา

  Address:

  EMDR Thailand Association
  12th Floor, PHOR POR ROR Building, King Chulalongkorn Memorial Hospital
  1873 Rama 4 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

  ที่อยู่ :

  สำนักงานใหญ่ของสมาคมอีเอ็มดีอาร์ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1873 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคาร ภปร. ชั้น 12 ห้อง 1240 ถนนพระราม4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  Email : [email protected]

   35,174 total views,  5 views today