ติดต่อเรา

Address:

EMDR Thailand Association
12th Floor, PHOR POR ROR Building, King Chulalongkorn Memorial Hospital
1873 Rama 4 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

Tel. +66 2 256 5242 or +66 2 256 5183     Fax: +66 2 256 5176

ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ของสมาคมอีเอ็มดีอาร์ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1873 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคาร ภปร. ชั้น 12 ห้อง 1240 ถนนพระราม4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel. 02 256 5242 หรือ 02 256 5183     Fax: 02 256 5176

Email : [email protected]

 17,807 total views,  15 views today