ข่าวสาร

Psychotraumatology and Stabilization Techniques (24 – 26 November 2021)

24 – 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา…การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้มีบาดแผลทางใจ (Psychotraumatology and Stabilization Techniques) สมาคมอีเอ็มดีอาร์ประเทศไทยได้จัดอบรมให้กับบุคลากรผู้ทำงานช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกับเด็กและวัยรุ่นจาก 3 หน่วยงานของรัฐ  35,966 total views,  90 views today

 35,966 total views,  90 views today

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้มีบาดแผลทางใจ

ตารางการอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ที่มีบาดแผลทางใจ 28 – 30 พ.ย.61 ข้อกำหนดการรับทุนอบรมการดูแลผู้มีบาดแผลทางใจ  34,227 total views

 34,227 total views