ข่าวสาร

EMDR Thailand Supervision August 2017

การนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้และกลับมาสู่กระบวนการพัฒนานักจิตบำบัด ในรอบแรกของปี พ.ศ. 2560 ทั้งในเขตกรุงเทพ และเชียงใหม่  4,160 total views,  2 views today

 4,160 total views,  2 views today