ข่าวสาร

EMDR Thailand Supervision August 2017

การนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้และกลับมาสู่กระบวนการพัฒนานักจิตบำบัด ในรอบแรกของปี พ.ศ. 2560 ทั้งในเขตกรุงเทพ และเชียงใหม่  3,754 total views

 3,754 total views