ประธานสมาคม EMDR Thailand ประชุมร่วมกับอาจารย์จิตแพทย์และนักจิตวิทยา ที่เป็นแกนนำในการอบรม resident ของประเทศกัมพูชา

Published by Juthawong Naisanguansee on

Categories:

Juthawong Naisanguansee

My name is Juthawong Naisanguansee , Software Developer , Business Owner and Activist